Driftsäkra och pålitliga gasmotorer

Gasmotorer till ett flertal användningsområden

Vi har erfarenhet av att leverera olika storlekar av gasmotorer till ett flertalet användningsområden. Vår största kundgrupp har varit reningsverk som vill utnyttja den gas som kan utvinnas ur de produkter som reningsverket kan omhänderta i sina rötkammare.

Men vi har även levererat till lantbrukare som velat utnyttja sina nötkreaturs avfall som i normala fall blivit restprodukter men som nu kan användas som bränsle till utvinnande av elektricitet och/ eller värme.

Vi arbetar bara med större och erfarna leverantörer för att kunna garantera er driftsäkra och pålitliga motorer som genererar energi under många år framöver. Vi erbjuder också samtliga kunder serviceavtal så att ni som kund kan känna er helt trygga i ert köp.

//igfgas.se/wp-content/uploads/2022/01/gasmotor.png
//igfgas.se/wp-content/uploads/2022/01/IMG_0137.jpg
//igfgas.se/wp-content/uploads/2022/01/IMG_0150.jpg
Gasmotor till många användningsområden.
//igfgas.se/wp-content/uploads/2022/01/IMG_5563.jpg

Jag är intresserad av era Gasmotorer

Intressanmälan