MEMBRANVAKTER FÖR ALLA TYPER AV KORNIGA OCH PULVERFORMADE PRODUKTER.

ELNIVA MEMBRANVAKTER
NIVÅVAKTER FÖR TORRGODS

Elniva membranvakter används till fjärrövervakning av fyllnadsgraden i silos och behållare.
De är dessutom mycket lämpliga som överströmnings eller överfyllnadsskydd i
transportanordningar, rensmaskiner, torkar, vågar etc.

Vakterna fungerar som membranpåverkande strömställare. En mikrobrytare styrs av ett
gummimembran, vilket är inspänt mellan en fästring och en backelitplatta (tryckskiva).
Membranet trycks av materialet i behållaren, mot skivan och mikrobrytarens hävarm.

Produktbeskrivning

NV10

Nivåvakt från Mobrey

SE PRODUKT

NV10KM

Nivåvakt från Mobrey

SE PRODUKT

NV14

Nivåvakt från Mobrey

SE PRODUKT

NV14KM

Nivåvakt från Mobrey

SE PRODUKT

NV10

Nivåvakt från Mobrey

SE PRODUKT

NV10KM

Nivåvakt från Mobrey

SE PRODUKT

NV14

Nivåvakt från Mobrey

SE PRODUKT

NV14KM

Nivåvakt från Mobrey

SE PRODUKT