VÅRA PARTNERS

IGF GASPRODUKTER AB SAMARBETAR MED ETT ANTAL OLIKA FÖRETAG RUNT OM I VÄRLDEN

Under mer än 25 års tid har vi fått möjligheten att leverera flera olika typer av komponenter, reservdelar och även helt kompletta produkter för hantering av gas.

Våra största produkter är gasmotorer, gasfacklor och gasklockor.

Vi arbetar främst mot kommunala reningsverk men även mindre privata aktörer inom olika branscher som har behov av gashantering. Vi skräddarsyr våra produkter utefter våra kunders behov för att på bästa möjliga sätt kunna leverera rätt produkt för varje verksamhet.

Eisenbau Heilbronn
Ingenjörsfirman RT Gustafsson
Innio Gasmotorer