Värmeväxlare och hygieniseringstankar

Värmeåtervinning för lägre  energikostnad

Vi kan erbjuda tubvärmeväxlare för värmeåtervinning genom förvärmning av inkommande substrat samt nedkylning av utgående biogödsel. Värmeåtervinningen minskar uppvärmningsbehovet för inkommande gödsel med ungefär 25% på årsbasis.

I de fall det finns behov av ett hygieniseringssystem för biogasanläggningar som behandlar flera olika typer av substrat eller rötar animaliska biprodukter så kan vi leverera utrustning för detta.

//igfgas.se/wp-content/uploads/2023/05/varmevaxlare-hygieniseringstankar.jpg
//igfgas.se/wp-content/uploads/2023/05/varmevaxlare.jpg

Jag är intresserad av era Värmeväxlare och hygieniseringstankar

Intressanmälan