+46 (0)13-991 32 10 info@igfgas.se

Hållbar energi från livsmedelsavfall

För livsmedelsproducenter representerar biogas inte bara en väg mot en mer hållbar produktion, utan även en möjlighet att effektivisera avfallshantering och skapa ekonomiskt värde från biprodukter. IGF Biogas erbjuder expertis och lösningar för att underlätta övergången till biogasproduktion, skräddarsydd för livsmedelsindustrins specifika behov.

Peter Sigefjord

Peter Sigefjord

VD / Försäljning biogasanläggningar

Fördelar med biogas i livsmedelsproduktionen

Minska avfall, öka lönsamheten

Genom att omvandla produktionsavfall och organiska biprodukter till biogas, kan livsmedelsproducenter inte bara minska sin miljöpåverkan, men även skapa en ny inkomstkälla. Biogasproduktion möjliggör en cirkulär ekonomi där ingenting går till spillo, vilket är både ekonomiskt och miljömässigt fördelaktigt.

Implementering från A till Ö

En partner genom hela processen

IGF Biogas har den erfarenhet och kunskap som krävs för att stödja livsmedelsproducenter genom hela processen av att implementera biogasproduktion – från initial analys till driftsättning. Vi tar hand om design, konstruktion, och optimering av biogasanläggningar för att säkerställa att de möter just dina behov och bidrar till din verksamhets långsiktiga framgång.

Skräddarsydda lösningar

Anpassade system för maximal effektivitet

Vi förstår att varje livsmedelsproduktion har sina unika utmaningar och behov. Därför erbjuder IGF Biogas helt skräddarsydda biogaslösningar, utformade för att effektivt hantera just dina organiska biprodukter. Vårt mål är att optimera biogasproduktionen för att maximera både miljömässiga och ekonomiska fördelar för din verksamhet.

Ekonomiska incitament och stöd

Förenkling av finansieringsprocessen

Att investera i en biogasanläggning är en viktig beslut för varje livsmedelsproducent. IGF Biogas hjälper till att identifiera och ansöka om tillgängliga statliga bidrag, lån och andra finansieringsmöjligheter för att underlätta denna övergång. Vi strävar efter att göra processen så enkel och fördelaktig som möjligt, så att du kan fokusera på din kärnverksamhet medan vi tar hand om det administrativa.

IGF Biogas är din partner på resan mot hållbarhet och förbättrad lönsamhet inom livsmedelsproduktionen. Genom att integrera biogasproduktion i din verksamhet kan du ta ett stort kliv framåt mot en mer hållbar framtid. Kontakta oss idag för att utforska hur vi kan anpassa en biogaslösning för just dina behov.

Våra biogasanläggningar

Anpassade för alla behov

IGF Biogas specialiserar sig på design och tillhandahållande av biogasanläggningar, med en bred variation av storlekar för att passa just dina behov.

1-3 GWh / år

Mindre anläggningar

Idealiska för småskaliga projekt, med gasmotorer från 30 kW till 100 kW installerad eleffekt.

3-15 GWh / år

Medelstora anläggningar

Perfekta för mer omfattande operationer, med möjlighet för produktion av fordonsbränsle.

Upp till 40 GWh / år

Samrötnings- och industrianläggningar

För de som behöver maximal kapacitet och flexibilitet för både gasmotorer och fordonsbränsleproduktion.