+46 (0)13-991 32 10 info@igfgas.se

Produkter för framtidens biogas

På IGF Biogas erbjuder vi en rad produkter designade för att optimera och effektivisera biogasproduktion och användning. Vårt utbud omfattar allt från grundläggande infrastruktur till avancerade system för energiproduktion. Här är en kort översikt av våra huvudprodukter:

Magnus Cedfalck

Magnus Cedfalck

Sälj / Marknadsansvarig

Gasklockor

Våra gasklockor finns i olika storlekar och utformningar för att säkerställa pålitlig och säker lagring av biogas. Med alternativ som stålcylindrar, ballonger och skräddarsydda byggnader, kan vi erbjuda lösningar som passar varje anläggnings specifika behov.

Gasfacklor

IGF Biogas tillhandahåller gasfacklor för säker och effektiv förbränning av överskottsgas. Våra facklor finns i olika modeller för halvdolda eller öppna lågor och kan levereras som kompletta byggsatser eller lösa delar, anpassade efter kundens önskemål.

Gasmotorer

Vi levererar gasmotorer för en rad olika användningsområden, inklusive kraftproduktion från biogas. Våra motorer är särskilt populära bland reningsverk och lantbrukare som ser potentialen i att omvandla avfall till energi.

Rötkammare och cisterner

Med vår expertis designar och levererar vi rötkammare i glasemaljerad stålplåt, utrustade med både fast ståltak och toppmonterad omrörare eller dubbelmembrantak med sidomonterade omrörare. Vi erbjuder också tankar och cisterner för diverse lagringsbehov.

Värmeväxlare och hygieniseringstankar

Våra värmeväxlare utnyttjar tubteknik för effektiv värmeåtervinning, vilket optimerar uppvärmningsprocessen och minskar energikostnader. För anläggningar som behandlar olika substrat eller animaliska biprodukter erbjuder vi hygieniseringstankar för att säkerställa att biogödseln är fri från patogener.

Uppgradering kombinerad med gasmotor

Denna avancerade lösning integrerar gasuppgradering med gasmotorer för att effektivt omvandla rågas till högkvalitativ biomethan, som sedan används för att generera elektricitet och värme. Detta system minimerar behovet av extern el och fossila bränslen.