DET SJÄLVKLARA VALET FÖR KOMMUNALA & PRIVATA AKTÖRER

BIOGASANLÄGGNINGAR Referenser Vi söker personal

// IGF Biogas

TA DEL AV ÖVER 90 ÅRS ERFARENHET INOM GASTEKNIK

Sedan 1930-talet har IGF levererat högkvalitativa produkter för hantering av gas. Nu satsar vi på lokal produktion av biogas, där livsmedelsproducenter och lantbruk runt om i landet ges möjlighet att omvandla biologiskt avfall till energi – helt lokalt. Våra kunder är allt från lantbruk och livsmedelsindustri till kommuner och andra aktörer inom offentlig sektor.

IGF Biogas erbjuder kompletta biogasanläggningar i följande storlekar:

 • Mindre gårdsanläggningar från 1-3 GWh/år, med motsvarande gasmotorer 30 kW och upp till 100 kW installerad eleffekt.
 • Medelstora till större gårdsanläggningar, 3-15 GWh/år, med motsvarande gasmotorer 100 kW och upp till 650 kW. Alternativt produktion av fordonsbränsle.
 • Samrötningsanläggningar och industrianläggningar upp till 40 GWh/år för gasmotor alternativt fordonsbränsle.

IGF Biogas erbjuder även fristående produkter såsom:

 • Facklor
 • Gasmotorer för el och värmeproduktion
 • Gaslager
 • Nivåvakter
 • Rötkammare
 • Värmeväxlare och hygieniseringstankar

IGF Biogas erbjuder även professionell konsultation inom:

 • Projektledning
 • Projektering/anläggningsdesign med egna CAD-resurser.
 • Tillståndsfrågor
 • Automation
 • El-projektering
 • Service och installation
 • Besiktningar
 • Framtagning av investeringsansökningar
 • Avsättning av CBG och LBG

Kundanpassade biogasanläggningar

Vi anpassar alla våra anläggningar utifrån kundens specifika behov och förutsättningar. Valet av rätt tekniklösning baseras på mer än 15 års drifterfarenhet av biogasproduktion. IGF Biogas kan erbjuda många valmöjligheter, eftersom vi inte är låsta till en specifik teknik.

Statligt stöd för att producera egen biogas

Det finns en rad olika ekonomiska stöd för att hjälpa dig att minska den globala klimatpåverkan och samtidigt tjäna pengar.

IGF är specialiserade på att rita designa och projektera lokala biogasanläggningar. Dessutom har vi mer än 15 års erfarenhet av drift av biogasanläggningar.

Ett av de ekonomiska stöden kommer från Klimatklivet och gäller just investeringar i biogasanläggningar. IGF har lång erfarenhet av att räkna på och ta fram en formell ansökan till Klimatklivet och hjälper gärna till. Behöver ni eller er rådgivare en offert så är vi behjälpliga.

Om du är intresserad av att producera lokal cirkulär energi i en egen biogasanläggning så tveka inte att kontakta oss.

 

Vår historia

IGF (Industrigasföreningen) bildades på 30-talet i syfte att leverera utrustning till gasverkens kunder. Bland annat gasspisar för kokstillverkad stadsgas. Fortfarande finns cirka 40 000 gasspisar från IGF i bruk landet runt.

När naturgasen kom under tidigt 1980-tal blev IGF bolagiserat under namnet IGF Energigas AB. Ägare blev då Swedegas till 50 % och Vattenfall till 50 %, som kom att rikta in sig på småskaliga naturgasdrivna kraftvärmeverk, Otto-motorer. Fokus övergick sedan till biogas och Totem-motorer, baserade på Fiat 127 motorer. Cirka 600 Totem-motorer levererades.

IGF Biogas ser dagens ljus

I mitten av 1990-talet knoppades IGF Gasprodukter av från IGF Energigas. IGF Energigas fokuserade vidare på spisar, medan IGF Gasprodukter – numera IGF Biogas – satsade på industrin med produkter som gasfacklor, gasmotorer (CHP’er) och gaslager, med mera.

IGF Biogas har funnits i snart 30 år i nuvarande form. För nästan 100 år sedan bildades Industrigasföreningen (IGF), IGF Biogas ursprung.

// VARFÖR VÄLJA IGF BIOGAS

VI HAR RÄTT LÖSNING FÖR ER GAS

// Pågående projekt

Våra senaste och pågående projekt

// VÅRA ANLÄGGNINGAR

VI HAR ANLÄGGNINGAR I HELA NORDEN

13 ANLÄGGNINGAR
4 LÄNDER
30 ÅRS ERFARENHET
Karta