DET SJÄLVKLARA VALET FÖR KOMMUNALA & PRIVATA AKTÖRER

BIOGASANLÄGGNING Projekt

// IGF Biogas

OVER 30 YEARS OF EXPERIENCE IN INNOVATION IN GAS TECHNOLOGY

For more than 30 years, we have delivered innovative products for gas management to municipalities and companies. We are now also investing in local production of biogas, where food producers and agriculture around the country are given the opportunity to locally convert biological waste into energy.

Med hjälp av våra småskaliga anläggningar för biogas omvandlas avfallet till elektricitet och värme som direkt kan återföras till den egna verksamheten. Lokalt och cirkulärt.

Du behöver inte bry dig om tekniken. IGF Biogas står för installation, drift och underhåll.

Med IGF’s småskaliga biogasanläggning får du lägre energikostnader och jämnare energiförsörjning samtidigt som du slipper dyra avfallstransporter. Dessutom genereras högvärdig biogödsel som en ny intäktskälla. Biogödsel som lätt kan säljas vidare till närliggande jordbruk.

Sammantaget innebär IGF’s teknik en insats för miljön, som kapar kostnader och ger ditt företag en grönare profil.

Vi levererar även komponenter, reservdelar och helt kompletta produkter för hantering av gas till redan befintliga biogasanläggningar. Våra största produkter är gasmotorer, gasfacklor, nivåvakter och gasklockor. Reservdelar och komponenter säljer vi främst till kommunala reningsverk, men även till mindre privata aktörer i andra branscher som har behov av gashantering. Vi skräddarsyr våra produkter efter kundens behov, med möjlighet att byta ut komponenter när ny teknik introduceras.

Avfall = Pengar

Hur mycket kan ni tjäna med egen biogasanläggning?

Slipp kostnaderna för att frakta bort avfall.
Omvandla det i stället till energi och bränsle för den egna verksamheten.

Gör en snabbkalkyl här:

Livsmedelsproducent Lantbruksanläggning

// VARFÖR VÄLJA IGF BIOGAS

VI HAR RÄTT LÖSNING FÖR ER GAS

// Pågående projekt

Våra senaste och pågående projekt

// VÅRA ANLÄGGNINGAR

VI HAR ANLÄGGNINGAR I HELA NORDEN

13 ANLÄGGNINGAR
4 LÄNDER
30 ÅRS ERFARENHET
Karta