+46 (0)13-991 32 10 info@igfgas.se

Skräddarsydda lösningar för biogas

IGF Biogas erbjuder kompletta biogasanläggningar, såväl som enskilda biogasprodukter. Allt från småskaliga biogasanläggningar på gårdsnivå för el- och värmeproduktion, till större samrötningsanläggningar med produktion av fordonsbränsle.

Peter Sigefjord

Peter Sigefjord

VD / Försäljning biogasanläggningar

Biogasanläggningar på gårdsnivå

Biogasanläggningar på gårdsnivå producerar vanligtvis el och värme som direkt kan återföras till er verksamhet och säljas vidare vid överskott. Som en ytterligare bonus produceras en högvärdig biogödsel för eget bruk eller till försäljning.

Samrötningsanläggningar

Samrötningsanläggningarna riktar sig främst till sammanslagningar av olika typer av substrat. Till exempel ett antal lantbruk tillsammans med en eller flera livsmedelsindustrier, som lokalt vill producera fordonsbränsle och dessutom dra fördel av en högvärdig biogödsel, som ett resultat av rötningsprocessen.

Gödsel och organiskt avfall är idag en av verksamhetens värdefullaste resurser. I stället för att transportera bort gödsel och organiskt avfall låter ni med fördel IGF:s biogasanläggning omvandla substraten till biogas. Flera av våra kunder har dessutom byggt egna tankstationer för lokal försäljning av fordonsbränsle/CBG.

Kundanpassade biogasanläggningar

Som kund till IGF Biogas kan ni helt fokusera på er kärnverksamhet. Vid behov tar vi ansvar för hela eller delar av installationen. IGF Biogas också ta ansvar för drift och underhåll.

Vi anpassar alla våra anläggningar utifrån kundens specifika behov och förutsättningar. Valet av rätt tekniklösning baseras på mer än 15 års drifterfarenhet av biogasproduktion. IGF Biogas erbjuder många valmöjligheter, eftersom vi inte är låsta till en specifik teknik eller leverantör.

1-3 GWh / år

Mindre anläggningar

Mindre biogasanläggningar erbjuder en unik lösning för småskaliga projekt, där hållbarhet och självförsörjning står i centrum. Med gasmotorer som har en installerad eleffekt på 30 kW till 100 kW, är dessa anläggningar optimala för lantbruk, mindre företag eller lokalsamhällen som vill omvandla organiskt avfall till energi. Dessa anläggningar producerar 1-30 GWh energi årligen, vilket gör dem till en kostnadseffektiv startpunkt för de som är nya inom biogasproduktion. De representerar en låg tröskel för att börja utvinna värde från avfallsmaterial och bidra till en grönare energiframtid.

3-15 GWh / år

Medelstora anläggningar

Medelstora anläggningar är skräddarsydda för organisationer och samhällen som är redo att skala upp sin energiproduktion. Dessa anläggningar är inte bara kapabla att leverera värme och elektricitet för intern användning och försäljning, utan också utrustade för att producera högkvalitativt fordonsbränsle från biogas. Med en produktion på 3-15 GWh per år, är de ett utmärkt val för större lantbruk, kommuner och företag som siktar mot betydande bidrag till den lokala energiförsörjningen samt att minska sitt koldioxidavtryck. Dessa anläggningar erbjuder en balans mellan storlek och effektivitet, vilket gör dem till en mångsidig lösning för en rad olika applikationer.

Upp till 40 GWh / år

Samrötnings- och industrianläggningar

För de mest ambitiösa projekten inom biogasproduktion är samrötnings- och industrianläggningarna den optimala lösningen. Dessa anläggningar är designade för att hantera och processa stora volymer av organiskt avfall, med potential att producera upp till 40 GWh energi årligen. De erbjuder oöverträffad flexibilitet och kapacitet, både för att generera el och värme via avancerade gasmotorer och för produktion av fordonsbränsle. Dessa system är ideala för stora industriella aktörer, samrötningsprojekt och regioner med höga ambitioner inom hållbar energi. Genom att maximera utvinningen av biogas från en bred palette av substrat, spelar dessa anläggningar en kritisk roll i omställningen till en hållbar och självförsörjande energiframtid.