Biologiskt avfall – den dolda resursen

Så blir ert avfall högvärdig energi

Under mer än 30 års tid har IGF Biogas levererat innovativa produkter för hantering av gas till kommuner och företag. 

Samtidigt ser vi att många livsmedelsproducenter och vissa lantbruk missar en stor besparingspotential genom att forsla bort sitt bioavfall långa sträckor. Med IGF’s småskaliga biogasanläggning kan man i stället på plats omvandla bioavfallet till el och värme och direkt återföra den till den egna verksamheten.

Därför tar vi nu steget att satsa på kompletta småskaliga anläggningar för lokal produktion av biogas.

Livsmedelsproducenter och lantbruk behöver inte längre se avfall som ett problem. Avfallet blir plötsligen en av verksamhetens mest värdefulla resurser.

I stället för att lasta avfallet på en lastbil för dyr bortforsling så låter ni helt enkelt IGF’s biogasanläggning omvandla det till biogas som i sin tur genererar både elektricitet och värme. Som en extra bonus i processen skapas även högvärdig gödsel.  Gödsel som antingen kan användas i den egna verksamheten eller säljas till närliggande lantbruk.

Som kund till IGF behåller ni fullt fokus på er egen kärnverksamhet. Ni behöver inte bry er om att bygga upp någon kompetens för vare sig installation, drift eller underhåll av biogasanläggningen. 

IGF sköter allt. 

Sammantaget en investering som kapar kostnader och ökar intäkter samtidigt som ni stärker er gröna profil genom en viktig insats för miljön.

Lokalt och cirkulärt. 

Vi levererar även komponenter, reservdelar och kompletta produkter till redan befintliga biogasanläggningar. Våra största produkter är: gasmotorer, gasfacklor, nivåvakter och gasklockor.

//igfgas.se/wp-content/uploads/2022/11/biogas-kossor-utomhus.jpg
//igfgas.se/wp-content/uploads/2022/01/biogas-kossor.jpg

FRÅN AVFALL TILL RESURS

IGF Biogas omvandlar ert organiska avfall till energi. Vi installerar, driver och underhåller en micro-anläggning för biogas på plats hos er. På så vis tas er dolda resurs till vara på i direkt anslutning till er verksamhet. Helt lokalt och cirkulärt.

LÄGRE KOSTNADER FÖR ENERGI

Vår lokala biogasanläggning sänker era kostnader för el och värme. All energi som produceras återförs till er egen verksamhet. Ni slipper dyra transporter för avfall, till förmån för biogödsel och biogas – med möjlighet till vidareförsäljning.

EN GRÖNARE FÖRETAGSPROFIL

Med IGF Biogas lösning får ni en lokal och cirkulär energiproduktion. Ert organiska avfall återvinns, medan avfallstransporterna elimineras. Dessutom kan ni driva maskiner och fordon på biogas – från er egen lokala tankstation. Sammantaget blir ni ett grönare företag, som gör skillnad för mijön.

Biologiskt avfall – den dolda resursen 

Så blir ert avfall högvärdig energi

Ser ni ert organiska avfall som ett problem? 

Lägger ni ned stora kostnader på att transportera bort ert avfall?

Låt istället IGF Biogas omvandla avfallet till en värdefull resurs på plats där ni befinner er. 

Vi omvandlar ert avfall till elektricitet och värme, som återförs till er egen verksamhet – lokalt och cirkulärt. 

Så förvandlas era organiska rester från att ha varit ett problem – till att bli en värdefull resurs.

Inga dyra transporter.

Inga dyra el- och värmeräkningar.

 

Vi tar hand om installation, drift och underhåll

IGF Biogas vänder sig till alla verksamheter som genererar någon form av organiskt avfall. 

Vi tar helt enkelt emot ert bioavfall i vår containerbaserade micro-anläggning och återför energin i valfri form – direkt in i er verksamhet.

Som kund till oss behöver ni inte bygga upp någon som helst teknisk kompetens kring biogasteknik.

IGF Biogas tar totalansvar för installation, drift och underhåll av hela anläggningen.

Ni blir ett grönare företag

På så vis tas en dold tillgång om hand i direkt anslutning till er produktion. 

Ni slipper att frakta avfallet till en deponi eller annan central anläggning. 

Något som annars ofta sker till en alldeles för låg ersättning.

IGF Biogas erbjuder er en helt igenom lokalt cirkulär energiproduktion, som sänker era energikostnader, eliminerar era transporter och dessutom ger ert företag en grönare profil.

Utöver direkt energi skapas högvärdigt biogödsel.

Biogödsel som kan användas i den egna verksamheten eller säljas vidare till lokala lantbruk.

 

Få en egen tankstation med biogas

Om ni har maskiner eller transportfordon som drivs av flytande biogas får ni en egen lokal tankstation, med möjlighet till vidareförsäljning av gasen. 

IGF Biogas tar totalansvar för anläggningen, där ni som kund varken behöver tänka på installation, drift eller underhåll. Biogasanläggningen designas helt efter era behov – här och nu – i ett modulformat där separata delar lätt byts ut när ny teknik ska införas. Förändras er verksamhet över tid, anpassas anläggningen efter era nya behov – in i framtiden.   

IGF Biogas effektiviserar er
verksamhet genom att: 

1 Livsmedelsproducenten A driver en fiskodling där fiskar föds upp och hanteras hela vägen fram till slutkunden. A behöver då handskas med besvär från avföring, oäten mat, alger, fiskrens och fiskfjäll. Allt detta hanterar IGF Biogas i en biogasanläggning på plats hos kunden, som nu helt kan fokusera på sin kärnverksamhet.

2 Ert organiska avfall hanteras i IGF Biogas system för omvandling till biogas och högvärdigt gödsel. Den energirika biogasen kan i sin tur omvandlas till olika slutprodukter. Med er nya cirkulära energiproduktion tillför ni el, värme eller flytande biogas till er produktion, med tillräckligt mycket energi för att driva nödvändiga system under tillfälliga strömavbrott i ert vanliga elnät. Dessutom är ny teknik under utveckling som snart kan omvandla biogas till vätgas. Då IGF Biogas anläggning är helt modulstyrd, kan enheter i systemet på sikt bytas ut, så att produkten hela tiden görs anpassningsbar efter era behov, som lär förändras i framtiden.

3 I det cirkulera systemet förvandlas ert tidigare problem med avfall till en tillgång. Ni väljer själva det sätt som passar er bäst för att ta vara på all värme, el eller flytande biogas, som IGF Biogas system producerar. Er verksamhet anpassas med fördel efter biogasanläggningen, för att dra nytta av dess fulla potential. När era behov förändras är IGF Biogas med på resan för att tillhandahålla den allra senaste tekniken.

4 IGF Biogas automatiserade lösning ger er en lokal återvinning, tankstation, värmekälla och elleverantör i ett. Allt för att sänka era löpande kostnader för el, värme och transporter – till förmån för en grönare industri där ni aktivt minskar er totala miljöpåverkan. Ni tillåts att helt fokusera på er kärnverksamhet – medan IGF Biogas tar hand om resten.