Biologiskt avfall – den dolda resursen

BIOGASANLÄGGNINGAR

IGF Biogas erbjuder kompletta biogasanläggningar, såväl som enskilda biogasprodukter. Allt från småskaliga biogasanläggningar på gårdsnivå för el- och värmeproduktion, till större samrötningsanläggningar med produktion av fordonsbränsle.

Biogasanläggningar på gårdsnivå

Biogasanläggningar på gårdsnivå producerar vanligtvis el och värme som direkt kan återföras till er verksamhet och säljas vidare vid överskott. Som en ytterligare bonus produceras en högvärdig biogödsel för eget bruk eller till försäljning.

Samrötningsanläggningar

Samrötningsanläggningarna riktar sig främst till sammanslagningar av olika typer av substrat. Till exempel ett antal lantbruk tillsammans med en eller flera livsmedelsindustrier, som lokalt vill producera fordonsbränsle och dessutom dra fördel av en högvärdig biogödsel, som ett resultat av rötningsprocessen.

Gödsel och organiskt avfall är idag en av verksamhetens värdefullaste resurser. I stället för att transportera bort gödsel och organiskt avfall låter ni med fördel IGF:s biogasanläggning omvandla substraten till biogas. Flera av våra kunder har dessutom byggt egna tankstationer för lokal försäljning av fordonsbränsle/CBG.

//igfgas.se/wp-content/uploads/2022/01/biogas-kossor.jpg
//igfgas.se/wp-content/uploads/2022/12/biogas-anlaggning.jpg

Kundanpassade biogasanläggningar

Som kund till IGF Biogas kan ni helt fokusera på er kärnverksamhet. Vid behov tar vi ansvar för hela eller delar av installationen. IGF Biogas också ta ansvar för drift och underhåll.

Vi anpassar alla våra anläggningar utifrån kundens specifika behov och förutsättningar. Valet av rätt tekniklösning baseras på mer än 15 års drifterfarenhet av biogasproduktion. IGF Biogas erbjuder många valmöjligheter, eftersom vi inte är låsta till en specifik teknik eller leverantör.

IGF Biogas erbjuder biogasanläggningar i följande storlekar och typer:

  • Mindre gårdsanläggningar från 1-3 GWh/år, med motsvarande gasmotorer 30 kW och upp till 100 kW installerad eleffekt.
  • Medelstora till större gårdsanläggningar, 3-15 GWh/år, med motsvarande gasmotorer 100 kW och upp till 650 kW. Alternativt produktion av fordonsbränsle.
  • Samrötningsanläggningar och industrianläggningar upp till 40 GWh/år för gasmotor alternativt fordonsbränsle.

En flexibel leverantör

IGF Biogas är en flexibel leverantör som kundanpassar designen av biogasanläggningen efter era behov och önskemål. Vi kan även ta fram en design baserad på vår egen långa driftserfarenhet.

Vi har ett egenutvecklat styrsystem för flexibel drift, fjärrövervakning och larmfunktioner som också är förberett för att kunna vidareutveckla och expandera biogasanläggningen i framtiden.

Den gemensamma nämnaren för de gårdsbaserade biogasanläggningarna är IGF:s biogasprodukter gällande exempelvis fackla och gasmotor samt styrsystem.

Höga krav på säkerhet och drift

IGF Biogas målsättning är att alltid designa och bygga anläggningar i enlighet med rådande branschnormer och säkerhetskrav, exempelvis Energigas Sveriges publikationer. Detta borgar för en driftsäker anläggning enligt svenska myndighetskrav.

Genom vår flexibilitet kan vi vara både vara en integratör och en leverantör av nya anläggningsdelar i er befintliga anläggning. Exempelvis som teknikleverantör eller leverantör av tjänster inom styr- och automation.