+46 (0)13-991 32 10 info@igfgas.se

Biogas: En revolution för lantbruket

Att integrera biogasproduktion i ett lantbruk erbjuder inte bara möjligheten till en mer hållbar verksamhet, men också en potential för ökad lönsamhet och självförsörjning. IGF Biogas specialiserar sig på att förenkla processen för lantbrukare att påbörja byggnationen av biogasanläggningar, anpassade för mindre lantbruks behov.

Peter Sigefjord

Peter Sigefjord

VD / Försäljning biogasanläggningar

Varför biogas?

Hållbarhet och ekonomi hand i hand

Biogasproduktion gör det möjligt för lantbrukare att omvandla organiskt avfall till värdefulla resurser: förnybar energi och biogödsel. Detta minskar beroendet av fossila bränslen och konstgödsel, vilket leder till en mer hållbar och ekonomisk drift. För mindre lantbruk kan detta vara ett avgörande steg mot en grönare och mer lönsam framtid.

Processen steg för steg

Från idé till verklighet

IGF Biogas har en beprövad metod för att hjälpa lantbrukare genom hela processen – från första idé till den färdiga biogasanläggningen. Vi börjar med en noggrann analys av ditt lantbruks förutsättningar, följt av design och projektering av en anläggning som matchar dina behov. Genom vår expertis säkerställer vi en smidig och kostnadseffektiv byggnationsprocess.

Anpassade lösningar

Skräddarsytt för ditt lantbruk

Varje lantbruk är unikt, och det är därför våra biogasanläggningar designas med flexibilitet i åtanke. Vi tar hänsyn till faktorer som tillgängliga resurser, önskad kapacitet och specifika mål för att skapa en anpassad lösning. Detta säkerställer att även mindre lantbruk kan dra full nytta av biogasproduktion, oavsett storlek eller typ av verksamhet.

Finansiering och stöd

Vi guidar dig genom möjligheterna

Att investera i en biogasanläggning är ett stort steg, men det finns flera möjligheter till finansiering och stöd för att göra projektet möjligt. IGF Biogas arbetar nära varje kund för att utforska tillgängliga bidrag, lån och andra finansieringsalternativ. Vi hjälper dig att navigera i det administrativa landskapet, för att säkerställa att du kan maximera din investering.

Med IGF Biogas som partner är steget till en egen biogasanläggning inte längre avlägset. Vi är engagerade i att stödja mindre lantbruk på vägen mot en mer hållbar och lönsam framtid. Kontakta oss idag för att ta reda på hur vi kan hjälpa just ditt lantbruk att ta steget mot biogasproduktion.

Våra biogasanläggningar

Anpassade för alla behov

IGF Biogas specialiserar sig på design och tillhandahållande av biogasanläggningar, med en bred variation av storlekar för att passa just dina behov.

1-3 GWh / år

Mindre anläggningar

Idealiska för småskaliga projekt, med gasmotorer från 30 kW till 100 kW installerad eleffekt.

3-15 GWh / år

Medelstora anläggningar

Perfekta för mer omfattande operationer, med möjlighet för produktion av fordonsbränsle.

Upp till 40 GWh / år

Samrötnings- och industrianläggningar

För de som behöver maximal kapacitet och flexibilitet för både gasmotorer och fordonsbränsleproduktion.