+46 (0)13-991 32 10 info@igfgas.se

Expertkonsultation inom biogas

På IGF Biogas kombinerar vi djupgående teknisk kunskap med omfattande erfarenhet från den praktiska verkligheten av biogasanläggningar för att erbjuda branschledande konsulttjänster. Vårt mål är att säkerställa att varje aspekt av er biogasanläggning inte bara uppfyller, utan överträffar de striktaste standarderna för effektivitet, säkerhet och miljöpåverkan.

Magnus Cedfalck

Magnus Cedfalck

Sälj / Marknadsansvarig

Service och underhåll

Vår expertis sträcker sig till service och underhåll av alla anläggningsdelar såsom facklor, gasmotorer och gaslager. Genom regelbundna besiktningar och inspektioner säkerställer vi att er anläggning opererar på högsta möjliga nivå med minimal risk för driftstopp.

Tillstånd och regelverk

Vi har omfattande kunskaper inom relevant lagstiftning och regelverk, inklusive bygglov, miljöbalken, Lagen om explosiva och brandfarliga varor, Seveso-direktivet och ATEX. Vårt team kan navigera dessa komplexa områden för att säkerställa att er biogasanläggning uppfyller alla tillståndskrav och är förberedd för framtida regleringar.

Teknisk design och projektering

Vår expertis omfattar även teknisk design av nya biogasanläggningar, inklusive framtagande av teknisk dokumentation, upphandling, val av leverantörer, samt anpassning efter gassäkerhet och tillståndskrav. Vi besitter också kunskap inom elektrisk projektering samt styr- och automationssystem för både nya och befintliga anläggningar, vilket säkerställer att tekniken inte bara är effektiv utan också robust och flexibel.

Projektledning

IGF Biogas tar projektledaransvar för design, installation och driftsättning av nya anläggningar samt modifieringar eller expansioner av befintliga. Vi driver även drift- och underhållsrelaterade projekt för att optimera prestanda och förlänga anläggningens livslängd. Vårt team arbetar nära er genom hela processen för att säkerställa framgång i varje projektsteg.

IGF Biogas erbjuder konsulttjänster som täcker allt från grundläggande underhåll till avancerad teknisk design och projektledning, allt med en stark grund i aktuell lagstiftning och säkerhetsstandarder. Vårt engagemang för kvalitet och säkerhet i kombination med vår breda erfarenhet garanterar att ert projekt genomförs framgångsrikt, oavsett omfattning eller komplexitet. Kontakta oss för att diskutera hur vi kan stödja ert nästa projekt inom biogas.