+46 (0)13-991 32 10 info@igfgas.se

Så fungerar det

Biogasproduktion är en effektiv metod för att omvandla organiskt avfall till förnybar energi och är en central del av det hållbara energisystemet. Processen utnyttjar naturliga biologiska processer för att bryta ner organiskt material under syrefria förhållanden, vilket resulterar i produktionen av biogas. Här följer en steg-för-steg genomgång av hur denna omvandling sker.

Peter Sigefjord

Peter Sigefjord

VD / Försäljning biogasanläggningar

Från avfall till resurs

Insamling och förberedelse av substrat

Det första steget i biogasproduktionen är insamlingen av organiskt material, som kan inkludera livsmedelsavfall, lantbruksavfall, avloppsslam, och andra biologiskt nedbrytbara material. Dessa material kallas substrat och är grunden för biogasproduktionen. Substratet förbereds genom att sorteras och, vid behov förbehandlas.

Hjärtat i processen

Anaerob digestion

Den centrala delen av biogasproduktionen är den anaeroba digestionen, som sker i slutna tankar kallade rötkammare. I rötkammaren bryter mikroorganismer ner det organiska materialet i avsaknad av syre. Processen sker i flera steg (hydrolys, acidogenes, acetogenes, och metanogenes) där mikroorganismerna successivt omvandlar substratet till biogas, en blandning av metan (CH4) och koldioxid (CO2), samt en mindre mängd andra gaser.

Från rågas till ren energi

Rening och uppgradering av biogas

Efter den anaeroba processen renas biogasen från föroreningar och uppgraderas till önskad kvalitet beroende på användningsområde. Biogasen kan användas för produktion av:

  • El och värme
  • Uppgradering av biogasen till fordonsgas, (komprimerad biogas, CBG)
  • Förvätskning av biogasen (flytande biogas, LBG)

Fulländar kretsloppet

Användning av restprodukter

Efter rötningsprocessen återstår en näringsrik restprodukt känd som biogödsel. Biogödseln kan behandlas vidare för att separera vätska från fasta ämnen. Biogödsel är rik på näringsämnen som kväve, fosfor och kalium, vilket bidrar till ett hållbart kretslopp inom jordbruket. 

Biogasproduktion erbjuder en hållbar lösning för hantering av organiskt avfall, produktion av förnybar energi och minskning av växthusgasutsläpp. Genom att utnyttja biologiska processer omvandlar vi avfall till värdefulla resurser, vilket bidrar till en mer hållbar framtid. Kontakta IGF Biogas för mer information om hur vi kan implementera biogasproduktion i din verksamhet.

Våra biogasanläggningar

Anpassade för alla behov

IGF Biogas specialiserar sig på design och tillhandahållande av biogasanläggningar, med en bred variation av storlekar för att passa just dina behov.

1-3 GWh / år

Mindre anläggningar

Idealiska för småskaliga projekt, med gasmotorer från 30 kW till 100 kW installerad eleffekt.

3-15 GWh / år

Medelstora anläggningar

Perfekta för mer omfattande operationer, med möjlighet för produktion av fordonsbränsle.

Upp till 40 GWh / år

Samrötnings- och industrianläggningar

För de som behöver maximal kapacitet och flexibilitet för både gasmotorer och fordonsbränsleproduktion.