+46 (0)13-991 32 10 info@igfgas.se

Ophi: Nästa generations biogassystem

IGF Biogas i samarbete med Ophi presenterar AERIS, ett banbrytande koncept som revolutionerar användningen av rågas från biogas- och deponianläggningar. AERIS kombinerar gasuppgradering, kraftproduktion och kraftelektronik i en enda enhet, vilket erbjuder en kostnadseffektiv lösning genom sidoflödesutnyttjande.

Magnus Cedfalck

Magnus Cedfalck

Sälj / Marknadsansvarig

Pålitlighet genom Gasuppgradering

Rågas från en biogasreaktor består typiskt av 40-60% metan. Resterande del utgörs av koldioxid, fuktighet samt små mängder kväve och svavelväte. Långvarig exponering för råbiogas leder till korrosion i ledningar, maskiner och brännare. AERIS uppgraderingssystem filtrerar bort oönskade partiklar och fuktighet, vilket resulterar i högkvalitativ biomethan. Denna biomethan används sedan av CHP-enheten (Combined Heat and Power) för att generera el och värme, vilket minskar behovet av el från nätet eller användning av fossila bränslen.

ALLT i ett paket

Hållbar och långsiktig designprincip

AERIS kan initialt installeras i en grundkonfiguration med liten gasgenomströmning och en mindre CHP-enhet, för att sedan utvidgas med tiden tack vare genererad vinst och initial användarerfarenhet. Med tiden kan AERIS-enheten kompletteras med en gas kompressionsenhet för användning som bränsle i lätta fordon, kopplas till ett system för solenergiinsamling eller utrustas med en ”ö-nät”-funktion för att säkerställa strömförsörjning under strömavbrott.

Användarvänlighet och pålitlighet i fokus

AERIS består av komponenter av högsta kvalitet som säkerställer en exceptionell driftsäkerhet. Efter installationen fungerar AERIS självständigt och det lättförståeliga användargränssnittet gör det enkelt att följa serviceplanen som anger intervaller för olje- och filterbyte, bland annat. Den övergripande designen fokuserar på säkerhet, hållbarhet och enkel servicebarhet.

Inomhus eller utomhus – AERIS spelar ingen roll

AERIS är utformad för att fungera obehindrat både inomhus och utomhus, vilket ger flexibilitet för placering beroende på anläggningens specifika behov.

AERIS representerar en framtid där biogas- och deponianläggningar kan optimera sin produktion och användning av biogas på ett hållbart, kostnadseffektivt och pålitligt sätt. IGF Biogas och Ophi är stolta över att kunna erbjuda denna innovativa lösning som en del av vårt engagemang för att främja grön energi och hållbar utveckling. Kontakta oss idag för att upptäcka hur AERIS kan transformera er biogasproduktion.