KONSULTTJÄNSTER

Inom IGF Biogas finns kompetens från mer än 15 års erfarenhet av design, byggnation och drift av biogasanläggningar. Vi har drifterfarenhet av småskalig biogasproduktion på gårdsnivå, såväl som på storskalig och industriell nivå. Erfarenheten kommer från tidigare anställningar på biogasproduktionsbolag, med specialistkompetens kring hur driftstörningar kan förebyggas och åtgärdas.

Detta vid sidan om erfarenhet av hur ombyggnation och kapacitetsökningar kan genomföras på befintliga biogasanläggningar under drift. IGF Biogas har tecknat supportavtal med flera av Sveriges större biogasproducenter, där vi har distanssupport för biogasanläggningens styrsystem samt övrig teknisk support.

//igfgas.se/wp-content/uploads/2022/12/igf-biogas-ventil.jpg
//igfgas.se/wp-content/uploads/2022/12/igf-biogas-restprodukt.jpg

IGF Biogas erbjuder följande konsulttjänster:

  • Service och underhåll av befintliga anläggningsdelar på biogasanläggningar så som facklor, gasmotorer och gaslager samt besiktningar/inspektioner av biogasanläggningar.
  • Kunskap och erfarenhet inom områdena tillstånd rörande exempelvis bygglov, miljöbalken, Lagen om explosiva och brandfarliga varor, Seveso och ATEX-frågor.
  • Kunskap och erfarenhet teknisk design av nya biogasanläggningar rörande exempelvis framtagande av teknisk dokumentation, upphandling, leverantörsval, gassäkerhet, teknisk anpassning efter tillståndskrav.
  • Kunskap och erfarenhet av elektrisk projektering samt styr och automation, rörande både nya biogasanläggningar och modifieringar eller expansion av befintliga biogasanläggningar.
  • Projektledaransvar för design, installation och driftsättning för nya anläggningar eller modifieringar av befintliga anläggningar samt driva drift- och underhållsrelaterade projekt på befintliga anläggningar.
//igfgas.se/wp-content/uploads/2022/12/igf-biogas-skiss.jpg