+46 (0)13-991 32 10 info@igfgas.se

Driv din framtid med våra gasmotorer

På IGF Biogas förstår vi vikten av hållbar energiproduktion och erbjuder därför ett brett utbud av gasmotorer som passar för olika användningsområden. Vår expertis och erfarenhet sträcker sig över leverans av gasmotorer i olika storlekar, anpassade för att effektivt omvandla biogas till elektricitet och/eller värme. Våra huvudsakliga kundgrupper inkluderar reningsverk och lantbrukare, men våra lösningar är flexibla nog för att tillgodose en mängd olika behov.

Magnus Cedfalck

Magnus Cedfalck

Sälj / Marknadsansvarig

Anpassade lösningar för varje behov

Vårt utbud av gasmotorer är särskilt värdefullt för reningsverk som önskar utnyttja biogas producerad från rötkammare, liksom för lantbrukare som ser potentialen i att använda nötkreaturs avfall som en resurs för energiproduktion. Genom att omvandla vad som tidigare ansetts vara restprodukter till värdefull energi, bidrar våra kunder till en mer hållbar och cirkulär ekonomi.

Pålitliga och driftsäkra motorer

Vi samarbetar endast med ledande och erfarna leverantörer för att säkerställa att de gasmotorer vi erbjuder är av högsta kvalitet. Detta garanterar driftsäkerhet och långvarig prestanda, vilket ger våra kunder förtroende för att deras investering kommer att generera energi effektivt under många år framöver.

Serviceavtal för Trygghet och Tillförlitlighet

För att ytterligare stärka våra kunders förtroende och säkerställa optimal drift av gasmotorerna, erbjuder IGF Biogas serviceavtal. Dessa avtal är utformade för att ge er som kund fullständig sinnesro genom regelbunden underhållsservice och support. Med ett serviceavtal från oss kan ni vara säkra på att er gasmotor alltid fungerar på bästa möjliga sätt, med minimala driftstörningar.