Alvesta Biogas AB – uppgradering av anläggningens Scadasystem för visualisering och övervakning

För att säkerställa fortsatt säker drift utför IGF Biogas uppgradering av befintligt Scadasystem. Anläggningen är från 2014, och för att möta dagens Krav och behov kommer befintlig hårdvara att bytas, samt mjukvara uppgraderas till senaste version.