OM IGF GASPRODUKTER

EGENTILLVERKADE GASFACKLOR FRÅN IGF GASPRODUKTER

Våra egentillverkade gasfacklor finns i olika utformningar och olika storlekar beroende på ert behov och efterfrågan. Vi kan leverera facklor med halvdolda lågor, för publika platser, samt öppna lågor.

Facklorna kan levereras i kompletta byggsatser samt även lösa delar beroende på vad ni efterfrågar. Vi har även goda samarbeten spritt över hela landet för montering, inkörning och introduktion i hantering av facklorna. Våra facklor har utvecklats internt under många år och är idag framtagna att motstå vårt hårda klimat under mycket lång tid.

Vi kan leverera allt från enklare så kallade stolpfacklor till mer avancerade högtemperatursfacklor med isolerade brännarör.

INTRESSEANMÄLAN: GASFACKLOR

JAG ÄR INTRESSERAD AV ERA GASFACKLOR