Hässleholms reningsverk – försäljning av gasklocka

Hässleforms kommunala reningsverk.

IGF har bytt membrangasklocka med volymen 65 m3. IGF har även en 100kW gasmotor på plats på
anläggningen med befintligt serviceavtal.