+46 (0)13-991 32 10 info@igfgas.se

Hässleforms kommunala reningsverk.

IGF har bytt membrangasklocka med volymen 65 m3. IGF har även en 100kW gasmotor på plats på
anläggningen med befintligt serviceavtal.