+46 (0)13-991 32 10 info@igfgas.se

Alvesta biogas AB äger och driver en biogasanläggning sedan 2014 som omfattar produktion av fordonsgas. IGF Biogas hjälper Alvesta biogas i form av konsulttjänster för teknisk projektering, dokumentationsuppdatering, styr och automation i deras arbete att expandera biogasanläggningens produktionskapacitet.

Vid sidan av detta finns även ett supportavtal där IGF Biogas assisterar Alvesta biogas med distanssupport för biogasanläggningens styrsystem.