HAGELSRUMS GÅRD AB – konsulttjänst styr- och automation vid expansion av befintlig biogasanläggning

Hagelsrums gård äger och driver en biogasanläggning sedan 2011 som idag omfattar produktion av fordonsgas och de driver flertalet publika tankstationer. IGF Biogas hjälper Hagelsrum i form av konsulttjänster för styr- och automation i deras arbete att expandera biogasanläggningens produtionskapacitet.