VMAB – konsultuppdrag på befintlig biogasanläggning

Västblekinge Miljö AB är ett kommunalt bolag som ägs av kommunerna Karlshamn, Sölvesborg och Olofström med uppgiften att samordna avfallshanteringen i de tre kommunerna och äger och driver en torrötningsanläggning sedan 2013.

IGF Biogas hjälper VMAB i form av konsulttjänster på befintlig biogasanläggning  omfattande;

Teknisk rådgivning
Underhållsplanering
Investering- och projektplanering