Gårdsanläggning till Bråtner gård

IGF Biogas AB levererar biogasanläggning till gården som omfattar exempelvis gödselinmatning, 1000 m3 rötkammare, teknikcontainer i samarbete med MMG innehållande bland annat en Tedom gasmotor samt styrsystem och tillhörande driftsättning.