+46 (0)13-991 32 10 info@igfgas.se

Hagelsrums gård äger och driver en biogasanläggning sedan 2011 som idag omfattar produktion av fordonsgas och de driver flertalet publika tankstationer.

IGF Biogas har sålt gasfackla med kapacitet 200-450 Nm3/h biogas.

Biogasanläggningens styrsystem uppdaterades från Siemens S7 Classic till Siemens TIA Portal 1500-system. All programmering utfördes innan och systemet testades av innan driftsättning för att minimera stilleståndet och produktionsbortfall. Parallellt med detta uppdaterades anläggningens scada system för att anpassas mot det nya styrsystemet.

Läs mer i Hagelsrums broschyr