Warpnäs gård – försäljning av gasmotor och fackla

Warpnäs gård är en svinuppfödningsgård i Värmland.

IGF Biogas har sålt en Tedom gasmotor 100kW och gasfackla med kapacitet 15-50 Nm3/h biogas